Az Autógumi Shop Webáruház honlapja a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. További tudnivalók

Gumiabroncs és felni kereső autótípusra

 

 

 

 

Gumiabroncs és felni kereső autótípusra

 

 

 

 

Adatkezelési szabályzat

1. Az Adatkezelő adatai

Az autogumi.shop.hu weboldal számára alapvető cél a Vevők személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását.

WEB név: autogumi.shop.hu

Cégnév: Someport Kft.

Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 6, fsz. 7.

Levelezési cím: 1065 Budapest, Révay utca 6, fsz.7.

Telefon: +36 70 88 22 834

E-mail: info@autogumi.shop.hu; www.autogumi.shop.hu 

Adószám: 27907326-2-42

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-356390

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt

Számlaszám: 11742173-26046930

Kapcsolattartó neve: Somogyi Imre

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 70 88 22 834

E-mail cím: isomogy60@gmail.com

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési gyakorlata megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokat közzé teszi. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Adatkezelés

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az autogumi.shop.hu weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések teljesítése keretében végzett, személyes adatok kezelésére valamint az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A Vevő adataira (név, számlázási cím, e-mail cím, stb.) a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében van szükségünk, amelyeket mindaddig tárolunk amíg törlését a Vevő nem kéri. 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a Vevő elfogadja jelen Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető az autogumi.shop.hu web oldalán. Adatai kezeléséhez a Vevő önkéntesen és egyértelműen hozzájárulását adja jelen tájékoztató alapján.

Az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől éltérő célra a Vevő személyes adatait nem használja. Az autogumi.shop.hu az oldalán különleges adatot ( faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más, világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra, kórós szenvedélyre, szexuális életre, stb.) nem kér és nem gyűjt a Vevőről.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, sértetlenséget. Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, amely a Vevő adatainak megóvására irányul.

Az autogumi.shop.hu weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső weboldalakra. Az Adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat csak az autogumi.shop.hu weboldalra vonatkozik.

Az autogumi.shop.hu weboldal fenntartja magának a jogot jelen nyilatkozat bármikori megváltoztatására és magára nézve kötelezőnek ismeri el a tartalmát.

3. Technikai jellegű adatok rögzítése

Az autogumi.shop.hu honlap látogatása során a rendszer a Google Analytics szolgáltatás segítségével rögzíti a Vevők IP címét, amelyekből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen kívül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét, ez azonban közvetlenül nem köthető össze a Vevő által megadott regisztrációs adatokkal.

Az adatmentésnek elsősorban technikai, statisztikai jellegű célja van. A vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget, személyes adatok felhasználására nem kerül sor, más információval nem kerül összekapcsolásra. A Vevő személyének azonosítására az autogumi.shop.hu rendszere nem törekszik. Az adatokat a Vevő általi fióktörlésig tárolja, csak az adott szolgáltatással kapcsolatban használja.

4. Adattovábbítás

Az autogumi.shop.hu weboldal használata során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át.

A Weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az Adatkezelő nem kapcsolja össze. 

Harmadik országba (külföldre) az autogumi.shop.hu adatokat nem továbbít. Csak abban az esetben adjuk tovább adott Vevő adatait annak hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Vevő kérésére a GDPR-ben előírt követelmények alapján történő beazonosítás alapján, tájékoztatást adunk adatai kezeléséről.

5. Adatfeldolgozás

A Vevő adatait az autogumi.shop.hu weboldal dolgozói bizalmasan kezelik. Fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatok védelmére. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás és az adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Az adatkezelésért felelős személy: Somogyi Imre

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése az autogumi.shop.hu szerverén történik, saját tulajdonú számítógépre, tárhelyre, merevlemezre, felhőtárhelyre az adatok nem kerülnek lementésre. Az internetes támadások ellen a szolgáltató professzionális rendszerrel védi szervereit, a weboldalon pedig SSL titkosítással történik az adattovábbítás a Vevő és a Szolgáltató szervere között.

A számviteli bizonylatokat (számlákat), melyeken a Vevő adatai szerepelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrizzük meg.

6. Adatszolgáltatás

Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. Adatvédelmi Törvény biztosítja.

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a Vevő önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve az adatfelhasználáshoz a látogató Vevő kifejezetten hozzájárul.

Amennyiben a Vevő mások adataival visszaél az adatszolgáltatás során, vagy nem pontos adatot ad meg, az autogumi.shop.hu saját felelősséget nem vállal a helytelen adatszolgáltatásért.

Amennyiben 16 éven aluli gyermek szülője, vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el az autogumi.shop.hu üzemeltetőjének, akkor ezen adatok törlése érdekében az 1. pontban felsorolt elérhetőségek bármelyikén fordulhat hozzánk. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

Amennyiben a Vevő adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra a regisztrációja módosításával. Természetesen a Vevő bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásunkból, továbbá ezt megteheti a weboldalunkon is. Kérelmének kézhezvételét követően max. 25 napon belül töröljük adatait, melynek megtörténtéről, illetve a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól e-mail-ben tájékoztatjuk. Amennyiben személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk email formájában a fenti elérhetőségen.

Amennyiben mint Vevő tájékozódni szeretne arról, hogy az autogumi.shop.hu üzemeltetője milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, kérjük, hogy az 1. pontban található elérhetőségek valamelyikén keressen fel bennünket. Az adatok nyilvántartásban való megőrzési - és ennek alapján tájékoztatási kötelezettségi - időtartamát jogszabály korlátozza, ami személyes adatok körében 5 évnél nem lehet rövidebb.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett Vevő személyes adatait, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint a jogszabályban előírt egyéb adatokat.

Jogellenes kezelés, feldolgozás, vagy internetes támadás keletkezése esetén az Adatkezelő az incidens tudomására jutását követően a felügyelő hatóság felé legkésőbb 72 órán belül bejelentést tesz - kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságjogaira nézve.

7. "Cookie-k"

A honlap használatának megkönnyítése érdekében rendszerünk anonim látogatás azonosítót, ún. "cookie"-kat használ. A "cookie"-k kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a Vevő számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az általunk használt "cookie"-k a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatás azonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre.

A tárolt "cookie"-kat bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. Ezen felül weboldalunk “cookie”-elfogadási rendszerrel működik. Amíg a Vevő tevőlegesen el nem fogadja a “cookie-k” használatát az oldal betöltésekor, a böngészője nem fog eltárolni “cookie-t” a számítógépén, ezáltal a weboldal bizonyos szolgáltatásai nem fognak megfelelően működni. A “cookie-k” elfogadását a Vevő bármikor visszavonhatja.

8. Jogok, jogorvoslati lehetőségek

A regisztráció során megadott adatok helyességéért a Vevő felel.

A Vevő kérheti adatainak zárolását, törlését ("elfeledtetéshez való jog") emailben: info@autogumi.shop.hu címen, amennyiben a szerződés teljesítése megtörtént, vagy már nem aktuális. A Vevő kérelmére Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb határidő alatt, legfeljebb 25 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást, vagy a zárolás ill. törlés iránti kérelmének elutasításnak ténybeli és jogi indokait közli.

Vevő élhet az adathordozhatósághoz való joggal. Az autogumi.shop.hu weboldal részére adott személyes adatait visszakérheti, más adatkezelőnek átadhatja. Az adatokat a Weboldal írásban érkezett kérés alapján adja ki Vevő kérésére. Az újabb adatkezelő adatkezelési gyakorlatáért az autogumi.shop.hu weboldal felelősséget nem vállal. Az adathordozhatósági folyamat elindítását írásban kérheti az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken.

Vevőnek jogában áll panaszt tenni a hatóság felé, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő nem megfelelően kezeli adatait. Személyes adatai védelméhez való jogát érvényesítheti bíróság előtt, az Adatkezelő székhelye szerinti Törvényszéken, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu). Vevő a lakhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatóságokhoz is fordulhat.

Az erre, valamint az Adatkezelő kötelességeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza.

Amennyiben a Vevő a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a felhasználóval szemben kártérítést érvényesíteni. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából

9. Hatályos hazai és európai jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről

1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról

2000. évi C. törvény – a számvitelről

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

10. Hatályba lépés

Hatályba lépés időpontja: 2020.11.01.

Nem ismeri gépjárműve gumiabroncs vagy felni méreteit? Kérjük alkalmazza autó típus szerinti keresőnket!

 

Minőségi gumiabroncsok, acél és MOMO alufelnik széles választékban, kedvező áron!

Nyári és négyévszakos gumiabroncs akció!